Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Brand

Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Οικοδομική ρητίνη
Στεγανωτικό πρόσμικτο σκυροδέματος
Υπερρευστοποιητής πρόσμικτο σκυροδέματος
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος
Χαλύβδινες δομικές ίνες
Ίνες πολυπροπυλενίου
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος
Πρόσμικτο για υποβρύχιες σκυροδετήσειςΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης