Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Brand

Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Οικοδομική ρητίνη
Οικοδομική ρητίνη
Ενισχυτικό πρόσφυσης και πρόσμικτο
Ρευστοποιητής Στεγανωτικό μάζας
Στεγανωτικό πρόσμικτο σκυροδέματος
Υπερρευστοποιητής πρόσμικτο σκυροδέματος
Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος
Χαλύβδινες δομικές ίνες
Ίνες πολυπροπυλενίου
Δομικές πολυμερικές ίνες
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος
Πρόσμικτο αντιπαγετικό σκυροδέματος
Πρόσμικτο για υποβρύχιες σκυροδετήσεις
Διογκωτικό πρόσμικτο σκυροδέματοςΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης