Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Brand

Προτεινόμενα

Σφραγιστικό συγκολλητικό με εφαρμογή και σε νερό

Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων

Οικοδομική ρητίνη
Στεγανωτικό πρόσμικτο σκυροδέματος
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος
Χαλύβδινες δομικές ίνες
Πρόσμικτο για υποβρύχιες σκυροδετήσεις
Υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος
Στεγανωτικό πρόσμικτο σκυροδέματος
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος
Ίνες πολυπροπυλενίουΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης