mapei Rescon T

rescon-t

To MAPEI Rescon T είναι πρόσμικτο για υποβρύχιες σκυροδετήσεις. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή λεπτού, ρευστού, συνεκτικού και εύκολα αντλήσιμου σκυροδέματος για υποβρύχιες σκυροδετήσεις. Με το Rescon T μπορεί να γίνει σκυροδέτηση ανθεκτικού σκυροδέματος ακόμη και μέσα στο νερό.


Συσκευασία: Σάκος 25kg

Κατανάλωση: 10-25kg ανά m3 μείγματοςΙωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης