PENETRON ADMIX

Penetron-admix

Penetron admix

Στεγανωτικό, πρόσμικτο σκυροδέματος, κρυσταλλικής ανάπτυξης.

Το Penetron Admix είναι πρόσμικτο στεγανωτικό σκυροδέματος, κρυσταλλικής ανάπτυξης. Το Penetron Admix μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος με τη μορφή σκόνης με απευθείας πρόσθεση στα προζυγισμένα ξηρά, πριν την προσθήκη νερού ή με την προσθήκη στη βαρέλα, στο εργοτάξιο, αμέσως μετά την ανάμιξη με νερό, στα ειδικά δοχεία ανάμιξης με δοσομετρητή. Περιέχει τσιμέντο Portland, πυριτική άμμο μικρής κοκκομετρίας και διάφορα χημικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του Penetron Admix

Δεξαμενές, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Δευτερογενείς κατασκευές συγκράτησης, Τούνελ και υπόγειες στοές, Υπόγειες θυρίδες ασφαλείας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του Penetron Admix

Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε από την αρνητική επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος, Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος  Παρουσιάζει υψηλή χημική αντοχή σε δραστικά χημικά, Έχει ικανότητα σφράγισης στατικών τριχοειδών ρωγμών έως 0,5 mm, Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει, Δεν είναι τοξικό [Εγκεκριμένο για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού (NSF 61)]

Τεχνικό Φυλλάδιο Penetron Admix 
Ιωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης