PENETRON ADMIX

Penetron-admix

Το Penetron Admix είναι πρόσμικτο στεγανωτικό σκυροδέματος, κρυσταλλικής ανάπτυξης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος με τη μορφή σκόνης με απευθείας πρόσθεση στα προζυγισμένα ξηρά, πριν την προσθήκη νερού ή με την προσθήκη στη βαρέλα, στο εργοτάξιο, αμέσως μετά την ανάμιξη με νερό, στα ειδικά δοχεία ανάμιξης με δοσομετρητή. Περιέχει τσιμέντο Portland, πυριτική άμμο μικρής κοκκομετρίας και διάφορα χημικά. Έχει διαμορφωθεί με ειδικό τρόπο, για την κάλυψη διαφορετικών έργων και συνθηκών θερμοκρασίας.


Συσκευασία: Δοχείο 3,75kg(132 Δοχεία/παλέτα), Σάκι 18kg(48 Σακιά/Παλέτα)

Χρώμα: Γκρι

Κατανάλωση: Προτεινόμενη αναλογία για συνηθισμένο σκυρόδεμα-Για 300kg τσιμέντο, 3kg σκόνη προϊόντος ανά m3 σκυροδέματος.

Για τεχνικές πληροφορίες που αφορούν το Penetron Admix μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Τεχνικό Φυλλάδιο.

DOWNLOAD

Για πληροφορίες δεδομένων ασφαλείας που αφορούν το Penetron Admix  μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

DOWNLOADΙωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης