Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

Το Sika Rapid-2 είναι νέας τεχνολογίας επιταχυντής σκλήρυνσης για σκυρόδεμα και κονιάματα, που προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση στις πρώιμες αντοχές, ιδιαίτερα πριν τις 24 ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

 • Σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος
 • Σε μονάδες προκατασκευασμένου σκυροδέματος
 • Σε περιπτώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων για ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης
 • Σε περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών
 • Σε περιπτώσεις ανάγκης για ταχεία αποκαλούπωση
 • Σε περιπτώσεις επισκευών οδοποιίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

 • Επιταχύνει σημαντικά την έναρξη της ανάπτυξης των αντοχών, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι τελικές αντοχές
 • Δεν επηρεάζει τη ρευστότητα του μείγματος
 • Διευκολύνει την ταχεία επαναχρησιμοποίηση των καλουπιών
 • Αυξάνει τις πρώιμες αντοχές (< 24 ωρών)
 • Επιταχύνει την αποκαλούπωση με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη
 • Το SikaRapid-2 δεν περιέχει χλώριο και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα

 

 • Σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος

 • Σε μονάδες προκατασκευασμένου σκυροδέματος

 • Σε περιπτώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων για ταχύτατη έναρξη σκλήρυνσης

 • Σε περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών

 • Σε περιπτώσεις ανάγκης για ταχεία αποκαλούπωση

 • Σε περιπτώσεις επισκευών οδοποιίας

 • Επιταχύνει σημαντικά την έναρξη της ανάπτυξης των αντοχών, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι τελικές αντοχές

 • Διευκολύνει την ταχεία επαναχρησιμοποίηση των καλουπιών

 • Αυξάνει τις πρώιμες αντοχές (< 24 ωρών)

 • Επιταχύνει την αποκαλούπωση με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη

 • Το Sika Rapid-2 δεν περιέχει χλώριο και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα

Υγρό διάλυμα, κίτρινο

Δεξαμενές 1250 kg, βαρέλια 250 kg και σε πλαστικά δοχεία.Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης