Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

Sika WT-200 P

Το Sika WT-200 P αποτελεί πρόσμικτο συνδυαστικής δράσης: είναι στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και στεγανοποιητικό κρυσταλλικής δράσης. Χρησιμοποιείται για μείωση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και για ενίσχυση των ιδιοτήτων αυτο-ίασής του.

 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Το Sika WT-200 P έχει σχεδιαστεί ειδικά για παραγωγή υψηλής ποιότητας στεγανού σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που παράγεται με χρήση Sika WT-200 P αποτελεί μέρος του Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος της Sika®.
Το Sika® WT-200 P μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε υπόγειες ή υπέργειες στεγανές κατασκευές, όπως:

  • Υπόγεια
  • Χώροι στάθμευσης
  • Χώροι παραγωγής και βοηθητικοί χώροι
  • Σήραγγες
  • Πισίνες
  • Φράγματα
  • Δεξαμενές και ταμιευτήρες νερού
  • Χώροι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Υπόγειοι χώροι δημόσιας χρήσης (εμπορικά κέντρα, επιβατικοί σταθμοί, κ.α.)Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης