Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας
Penetron

Το Penetron είναι ένα στεγανωτικό επαλειφόμενο κρυσταλλικό κονίαμα για υγρομόνωση υπογείου , το οποίο στεγανοποιεί το σκυρόδεμα σε βάθος. Το Penetron αποτελείται από τσιμέντο Portland, χαλαζιακή άμμο και ενεργές χημικές ενώσεις. Ιδιότητες του Penetron, υγρομόνωση υπογείου και εσωτερικά, υγρομόνωση δεξαμενών νερού, υγρομόνωση φρεατίου αποχέτευσης, Πιστοποιημένο για στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού. Όταν  επαλειφθεί το Penetron στην επιφάνεια του σκυροδέματος, οι ενεργές ενώσεις αντιδρούν με την υγρασία του σκυροδέματος, προκαλώντας μία καταλυτική αντίδραση, η οποία παράγει αδιάλυτους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι «μεταναστεύουν» στο εσωτερικό των πόρων, των τριχοειδών διαδρομών και των μικρορωγμών του σκυροδέματος, μέσω του φαινομένου της ώσμωσης, εμποδίζοντας την όποια επιπλέον διείσδυση υγρασίας ( υγρομόνωση ακόμη και σε υψηλή πίεση). Επιτρέπει την διείσδυση των υδρατμών μέσα από το σκυρόδεμα.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης