Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας
penecrete mortar

Το Penecrete Mortar είναι τσιµεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαµα σκυροδέµατος µε ταυτόχρονη χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Αποτελείται από τσιμέντο Portland, ειδικά διαβαθμισμένη πυριτική άμμο και ενεργές χημικές ενώσεις, τεχνογνωσίας Penetron. Τα ενεργά χημικά που περιέχονται στο Penetron Penecrete Mortar αντιδρούν με τα παραπροϊόντα της διάλυσης του τσιμέντου στο νερό (όπως με το υδροξείδιο του ασβεστίου) και προκαλούν μία καταλυτική αντίδραση, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό συμπλεγμάτων αδιάλυτων κρυστάλλων. Η ενεργοποίηση των χημικών ενώσεων λαμβάνει χώρα όταν το κονίαμα του Penecrete Mortar αναμιχθεί με το νερό και ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές μέρες για να σφραγισθούν πλήρως οι πόροι και οι τριχοειδής διάδρομοι, ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και την θερμοκρασία.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης