Προτεινόμενα

Σφραγιστικό συγκολλητικό με εφαρμογή και σε νερό

MAPEFILL

mapefill

Το Mapefill είναι χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, υψηλής αντοχής, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα με κατάλληλους ρυθμιστές διόγκωσης. Το Mapefill όταν αναμειγνύεται με νερό, μετατρέπεται σε ένα ρευστό κονίαμα, που καθίσταται κατάλληλο για την πλήρωση δυσπρόσιτων σημείων. Χαρακτηρίζεται από απουσία συρρίκνωσης τόσο κατά την πλαστική του φάση όσο και κατά τη φάση της ωρίμανσής του, ενώ αναπτύσσει πολύ υψηλές πρώιμες αντοχές σε κάμψη και θλίψη. Έχει εξαιρετική αδιαπερατότητα στο νερό, εξαιρετική πρόσφυση στο σίδερο και το σκυρόδεμα, εξαιρετική αντοχή σε δυναμική/μηχανική καταπόνηση, μέτρο ελαστικότητας και συντελεστή θερμικής διαστολής παραπλήσια με εκείνα του σκυροδέματος υψηλής ποιότητας.


Συσκευασία: Σάκος 25kg

Μορφή/χρώμα: Σκόνη, γκρι

Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Mapefill με 14-15 μέρη νερού

Για τεχνικές πληροφορίες που αφορούν το Mapefill μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Τεχνικό Φυλλάδιο.

DOWNLOAD

Για πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν το Mapefill μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

DOWNLOADΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης