Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

SikaSwell S-2 

Το SikaSwell S-2 είναι ένα ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό, το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό.

Για σφράγιση – στεγανοποίηση κατασκευών και για στερέωση ειδικών υδροδιογκούμενων διατομών SikaSwell Α και των συστημάτων σωληνώσεων για εισπίεση ενέματος SikaFuko Swell 1:
 
Σφράγιση: 
  • Κατασκευαστικών αρμών 
  • Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου 
  • Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου και κατασκευαστικούς αρμούς
  • Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
Στερέωση: 
  • Συστήματος SikaFuko Swell1 
  • Υδροδιογκούμενων διατομών SikaSwell -ΑΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης