Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

SikaMur InjectoCream-100 

Το SikaMur InjectoCream-100 είναι μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανοδικής υγρασίας. Το SikaMur InjectoCream-100 είναι μια υδατο-απωθητική κρέμα, συσκευασμένη σε σωληνάρια των 600ml. Εισάγεται σε μια σειρά οπών, που έχουν ανοιχτεί με τρυπάνι, κατά τη διεύθυνση μια στρώσης κονιάματος της τοιχοποιίας κάνοντας χρήση ενός απλού πιστολιού εφαρμογής – δεν απαιτείται ειδική αντλία ενεμάτων. Μόλις εισαχθεί στην στρώση του κονιάματος, το SikaMur InjectoCream-100 διαχέεται εντός του νωπού τοίχου σχηματίζοντας ένα υδατο-απωθητικό φράγμα που εμποδίζει μελλοντική ανερχόμενη υγρασία.

Εφαρμογές

Το SikaMur InjectoCream-100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους περισσότερους τύπους λιθοδομών - πλινθοδομών.

  • Τοίχοι από τούβλα
  • Μπατικοί τοίχοι
  • Τοίχοι αποτελούμενοι από τυχαίας μορφής πέτρες και μπάζα, κλπ.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολο στην εφαρμογή (χαμηλό ρίσκο λάθους κατά την εφαρμογή, όχι ιδιαίτερα απαιτητικές ικανότητες ).
  • Ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση.
  • Γρήγορη εγκατάσταση (δεν απαιτείται διπλό άνοιγμα οπών, δεν απαιτείται αναμονή για να διεισδύσει το υγρό κάτω από πίεση ή λόγω της βαρύτητας).
  • Δεν υπάρχει ανάγκη για προκαταρτική στεγανή σφράγιση γύρω από τις οπές των ενέσεων (όπως συμβαίνει στα συστήματα με πίεση).Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης