Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Μονολιθική μεμβράνη πολυουρεθάνης

SikaMur 1000 SP 

Το SikaMur 1000 SP είναι ένα έτοιμο κονίαμα, ενός συστατικού, υψηλής διαπνοής με πολύ χαμηλό περιεχόμενο σε τσιμέντο, πολύ χαμηλό ειδικό βάρος και εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Περιέχει ειδικά αερακτικά πρόσμικτα, ελαφροβαρή αδρανή και επιλεγμένα συνδετικά υλικά. Η σύνθεση αυτή το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογή τόσο με το χέρι, όσο και μηχανικά.

SikaMur 1000 SP ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Το SikaMur 1000 SP είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για αποκατάσταση τοιχοποιιών με υγρασία και για αύξηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων τους, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σε υποστρώματα όπως:

  • Συμπαγή τούβλα
  • Τοιχοποιίες από πέτρα
  • Συμπαγείς πλίνθους που δεν παρουσιάζουν “κιμωλίαση”

SikaMur 1000 SP ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

  • Χαμηλού ειδικού βάρους, ιδιότητα που καθιστά το κονίαμα πολύ ελαφρύ και επιτρέπει τη μηχανική εφαρμογή
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Δεν απαιτεί προηγούμενη διαδικασία αντιμετώπισης των αλάτων πριν την εφαρμογή
  • Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή με δυνατότητα καλού φινιρίσματος 
  • Υψηλής διαπνοής υδρατμών
  • Μέτρο ελαστικότητας σχεδόν παρόμοιο με της τοιχοποιίας
  • Αποτρέπει τη δημιουργία επιφανειακών αλάτων λόγω εξάνθησης και μούχλαςΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης