Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Μονολιθική μεμβράνη πολυουρεθάνης

Sikagard 681 Protection

Το Sikagard 681 Protection είναι ενός συστατικού βαφή με διαλύτες, βασισμένη σε μεθακρυλικές ρητίνες που ανθίσταται σε φθορά, αλκάλια και γήρανση. Είναι διαθέσιμη σε διάφανη απόχρωση και διάφορες χρωματικές αποχρώσεις για χρήση σε ανόργανα υποστρώματα συμπεριλαμβάνοντας το σκυρόδεμα και άλλες τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Το Sikagard 681 Protection προστατεύει το σκυρόδεμα έναντι έντονων ατμοσφαιρικών επιδράσεων και ενισχύει την ικανότητα του αυτοκαθαρισμού των βαμμένων επιφανειών. Δεν επηρεάζει αρνητικά τη χαρακτηριστική επιφάνεια του σκυροδέματος.Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης