Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικών, διαστολικών αρμών και αρμών σύνδεσης καθώς και ρηγματώσεων. Όταν εφαρμοστεί στον αρμό, επιτρέπει την ομαλή και υψηλή κίνηση σε περισσότερες από μια διευθύνσεις διατηρώντας υψηλής ποιότητας στεγάνωση.
Το σύστημα Sikadur Combiflex SG αποτελείται από μία ταινία στεγανοποίησης βάσεως τροποποιημένης εύκαμπτης Πολυολεφίνης και κατάλληλη ρητίνη συγκόλλησης Sikadur.
 

Σύστημα στεγανοποίησης διαστολικών, κατασκευαστικών αρμών και αρμών σύνδεσης καθώς και ρηγματώσεων σε:

  • Σήραγγες, κανάλια και τάφρους
  • Υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας
  • Μονάδες Αστικών λυμάτων και Βιολογικής Επεξεργασίας
  • Υπόγεια
  • Κατασκευές κατακράτησης υδάτων και δεξαμενές πόσιμου νερού
  • Περιμέτρους μεταλλικών σωληνώσεων ή προκατασκευασμένων αγωγών σκυροδέματος
  • Κολυμβητικές δεξαμενέςΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης