Θερμοπρόσοψη

Brand


Sika ThermoCoat 

Η θερμομόνωση Sika ThermoCoat είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης , αποτελούμενο από προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητα τους και την αντοχή τους στο χρόνο. Το σύστημα Sika ThermoCoat πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιήσεων (Εuropean Οrganisation for Τechnical Αpprovals - EOTA). Έχει ελεγχθεί με βάση τις κατευθύνσεις της ETAG 004 (European Technical Approval Guideline), λαμβάνοντας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση (European Technical Approval - ETA) με αριθμό 11/0358 και φέρει σήμανση CE.


Ακρυλικός σοβάς για θερμοπρόσοψη
Κόλλα για θερμοπρόσοψη
Σιλικονούχος σοβάς θερμοπρόσοψης
Διογκωμένη πολυστερίνη για θερμοπρόσοψηΙωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης