Εκδήλωση ενδιαφέροντος Πετροβάμβακας Etics

Fibrangeo BP-ETICS plus

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ BP-ETICSplus

Ο Πετροβάμβακας Etics σε σκληρές πλάκες Fibrangeo BP-ETICS plus είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162. 

Ο Πετροβάμβακας Etics είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς τοίχους και οροφές πιλοτής ενώ συμπληρώνονται με τις ειδικές ροδέλες πετροβάμβακα FibranGeo CAP για θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες.
Ιωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης