Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας
Penetron Peneplug

Το Penetron Peneplug είναι ένα ταχύπηκτο στεγανωτικό κονίαμα διαρροών σκυροδέματος, με ανάπτυξη κρυστάλλων, σχεδιασμένο να σταματά την ενεργή διαρροή και την πρόοδο της υγρασίας μέσα στο σκυρόδεμα. Το Penetron Peneplug μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ως επισκευαστικό – στεγανωτικό κονίαμα διαρροών ή όπου απαιτείται ταχεία πήξη και γρήγορη ανάπτυξη αντοχών. Σε αντίθεση με τα συμβατικής δράσης κονιάματα διαρροής σκυροδέματος, τα συμπλέγματα των αδιάλυτων κρυστάλλων της τεχνογνωσίας Penetron Peneplug αναπτύσσονται με την παρουσία του νερού και μεταναστεύουν στις περιβάλλουσες περιοχές της επισκευής, φράζοντας όλους τους τριχοειδής διαδρόμους και τις μικρορωγμές του σκυροδέματος, εμποδίζοντας την διέλευση του νερού, κάνοντας έτσι στεγανό το σκυρόδεμα, επισκευάζοντας ταυτόχρονα την επιφάνεια και την περιοχή γύρω από αυτή.

 Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης