Sika MonoTop 722 Mur

MonoTop-722

Το Sika MonoTop 722 Mur είναι έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα με ποζολανικά πρόσμικτα, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Όταν εφαρμοστεί σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα τύπου Sika Wrap-350G Grid επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη σταθεροποίηση της τοιχοποιίας, μεταφέροντας την αναπτυσσόμενη τάση σε μεγαλύτερη επιφάνεια χωρίς την δημιουργία κενών η ρηγματώσεων στο κονίαμα.
Ιωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης