Προτεινόμενα

Σφραγιστικό συγκολλητικό με εφαρμογή και σε νερό

MAPEFIX PE SF

Mapefix-PE-

Το Mapefix PE SF είναι χημικό βύσμα, με βάση πολυεστερικές ρητίνες, χωρίς στυρένιο, για βαριά φορτία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υπόστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα υποστρώματα.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: τρυπάνι ή κρουστικό τρυπάνι.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή ή υγρή.
Θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή: -5°C έως +35°C.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6 λεπτά.
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C: 45 λεπτά (στεγνό υπόστρωμα), 90 λεπτά (νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από Μ8 έως Μ24.


Πιστόλι εξώθησης 

Φύσιγγα 300ml, 420ml Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης