ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ CALLONI

Το φλόγιστρο Profy 2 Plus έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για ασφαλτόπανο. Χάρη στην ισχυρή του φλόγα, το φλόγιστρο Profy 2 Plus επιτρέπει πολύ καλές επιδόσεις και υψηλή απόδοση.

Διαθέτει σύστημα ρύθμισης διπλής βαλβίδας με:

· κύρια βαλβίδα με χειροτροχό με την οποία μπορεί να ανοίξει, να διακοπεί και να ρυθμιστεί η ροή του αερίου

· βαλβίδα βαθμονόμησης με χειροτροχό που ελέγχει το χαμηλό σημείο (για την αποφυγή της φλόγας εκκίνησης από την επίτευξη επικίνδυνου μήκους) και για εξοικονόμηση αερίου

· μοχλός για τη λήψη της μέγιστης φλόγας εξόδου

Είναι κατασκευασμένο από τυπικό χάλυβα και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN ISO9012. Κάθε φλόγιστρο υποβάλλεται σε μια ενδελεχή τελική δοκιμή. 
Ιωαννιδης Μονωτικά ΑΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
ΑΡ.ΓΕΜΗ 59124204000
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης