Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας
Adiplast

Οικοδομική ρητίνη Adiplast για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, μείωση της συρρίκνωσης πήξης, μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις, ενίσχυση της στεγανότητας κλπ. Το Adiplast είναι ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.

Πολυµερικό γαλάκτωµα, που προστιθέµενο στα δοµικά κονιάµατα βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητές τους: • Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα. • Βελτιώνει την ελαστικότητα. • Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή. • Αδιαβροχοποιεί το σκυρόδεµα και τις τσιµεντοκονίες. • Μειώνει τη συρρίκνωση πήξης και αποτρέπει έτσι τις ρηγµατώσεις που προέρχονται από αυτή. • Βελτιώνει την πλαστικότητα, τη συγκράτηση νερού και την εργασιµότητα του νωπού κονιάµατος. • Αυξάνει τις αντοχές σε χηµικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης