Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Ίνες Μεταλλικές


Ίνες Μεταλλικές

Χαλύβδινες δομικές ίνες μήκους 50 mm για συμβατικό σκυρόδεμα, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και σκυρόδεμα προκατασκευής. Μπορούν να αντικαταστήσουν ολόκληρο ή μέρος του συμβατικού οπλισμού, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσης του συμβατικού και προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Οι ίνες που περιέχονται στο Mapefibre Steel 85/50 είναι εναλλακτική λύση έναντι της συμβατικής ενίσχυσης (χρησιμοποιώντας ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα), για την παραγωγή σκυροδέματος με υψηλή πλαστικότητα και να περιορίσουν τα φαινόμενα πυρόλυσης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: από 20 έως 40 kg/m3.
Συσκευασία: κούτα των 20 kg.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης