Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Θέσεις εργασίας

 Οι θέσεις εργασίας ποικίλουν αλλά το ενδιαφέρον για δυναμικά στελέχη παραμένει πάντα σταθερό. Περιγράψτε τον εαυτό σας, τους στόχους σας για επαγγελματική  καριέρα και υποβάλλετε  το βιογραφικό σας. Περιμένουμε να σας γνωρίσουμε.

Υποβολή Βιογραφικών  info@ioannidis.com.gr

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Η υποψήφια θα πρέπει να έχει 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητες προϋποθέσεις επίσης οι πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, Αγγλικών & Ιταλικών. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η διάθεση εργασίας, το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και εξέλιξης.

Τεχνική Υποστήριξη
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώση κατασκευαστικού τομέα & τεχνολογίας σκυροδέματος. H προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αναγκαία προϋπόθεση η  γνώση Αγγλικών, το πνεύμα συνεργασίας καθώς και η άδεια οδήγησης.

Βοηθός  Λογιστή
Η υποψήφια θα πρέπει να  έχει σπουδές Λογιστικής για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητη προυπόθεση η προυπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας,  οι πολύ καλές γνώσεις  Πληροφορικής & Αγγλικών.  Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας. 

Ταμείο

Η υποψήφια θα πρέπει να  έχει σπουδές Λογιστικής για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητη προυπόθεση η προυπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας,  οι πολύ καλές γνώσεις  Πληροφορικής & Αγγλικών.  Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας. 
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. info@ioannidis.com.gr
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.2 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης