Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

MAPEI Rescon T

Πρόσμικτο για υποβρύχιες σκυροδετήσεις.To MAPEI Rescon T χρησιμοποιείται για την παρασκευή λεπτού, ρευστού, συνεκτικού και εύκολα αντλήσιμου σκυροδέματος για υποβρύχιες σκυροδετήσεις. Με το Rescon T μπορεί να γίνει σκυροδέτηση ανθεκτικού σκυροδέματος ακόμη και μέσα στο νερό.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης