Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Υγρομόνωση ταράτσας

 

Θερμομόνωση με πετροβάμβακα knauf Chimenea, ειδική για μονώσεις τζακιών χωρίς οσμές. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 0.035 W/mK. Ακαυστότητα: άκαυστο, κατηγορία Α1. 

Θερμομόνωση και πυροπροστασία: Τοποθετείται με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία. Η θερμομόνωση ενεργειακών τζακιών με πετροβάμβακα με αλουμίνιο αυξάνει σημαντικά την απόδοση του τζακιού, οδηγώντας την παραγόμενη ενέργεια εκεί που είναι επιθυμητή και προστατεύει τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τον εξωτερικό τοίχο του τζακιού. Η τοποθέτηση του Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από την εστία του ενεργειακού τζακιού η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.

 
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης