Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Penetron Inject

Το Penetron Inject είναι δύο συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, υδατοδιαλυτό, σφραγιστικό ένεμα που στεγανοποιεί το σκυρόδεμα με την ανάπτυξη κρυστάλλων. Το Penetron Inject στεγανοποιεί το σκυρόδεμα και την πέτρα γεμίζοντας και σφραγίζοντας τις τριχοειδείς διαδρομές και τις ρωγμές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και φωλέων ενισχύοντας την αντοχή και την σταθερότητα της επισκευασμένης περιοχής. Τα πολύ μικρής κοκκομετρίας συστατικά του προϊόντος επιτρέπουν την διείσδυση ακόμα και σε πολύ μικρούς τριχοειδείς διαδρόμους, στις ρωγμές του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την σφράγιση τους. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη αδιάλυτων κρυστάλλων δομών στο πορώδες του σκυροδέματος, προκαλεί τη δημιουργία αδιάλυτων δομών, οι οποίες βοηθούν στην σφράγιση των τριχοειδών και των ρωγμών. Το Penetron Inject έχει πολύ χαμηλή τιμή ιξώδους, περίπου ίση με του νερού, η οποία του επιτρέπει να διεισδύσει σε βάθος, εκτοπίζοντας το νερό ακόμα και στα ποιο μικρά τριχοειδή, με την πίεση κατά την εισαγωγή του.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης