Επισκευή & Ενίσχυση

Brand

Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Μονολιθική μεμβράνη πολυουρεθάνης

Πάκτωση & Αγκύρωση

Χυτό μη συρρικνούμενο κονίαμα
Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
Χυτό μη συρρικνούμενο κονίαμα
Εποξειδικό κονίαμα για πάκτωση
Εποξειδικό υλικό για χυτές εφαρμογές
Χημικό βύσμα για βαριά φορτία
Εποξειδικό χημικό βύσμα
Χυτό μη συρρικνούμενο κονίαμα
Χημικό βύσμα αγκυρώσεων
Χημικό βύσμα αγκυρώσεων
Εποξειδικό συγκολλητικό αγκυρώσεωνΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης