Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Όραμα

Όραμα της εταιρείας Ιωαννίδης είναι η συνεχιζόμενη ταυτοποίηση του ονόματός μας ,με την

 Ποιότητα

 Τεχνογνωσία

 Ειλικρίνεια

 Βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης