Ενίσχυση & Επισκευή Δαπέδων

Brand

Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό
Μονολιθική μεμβράνη πολυουρεθάνης

Ενίσχυση & Επισκευή δαπέδων

Σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων
Κρυσταλλικό κονίαμα χημικής δράσης
Αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος
Βελτιωτικό ωρίμανσης σκυροδέματος
Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
Ταχείας πήξης, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα εξομάλυνσης
Έγχρωμος σκληρυντής δαπέδωνΥιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης