Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Aquamat

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα για υγρομόνωση. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm κατά DIN1048. Κατάλληλο για υγρομόνωση υπογείων και δεξαμενών. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347, ISO 8467. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού.To Aquamat είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο.

  • Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm κατά DIN 1048.
  • Προστατεύει το σκυρόδεμα από ενανθράκωση.
  • Προσφύεται άριστα σε ορυκτά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβά και μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις. 
  • Είναι κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού, καθώς και για την εφαρμογή σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347. 
  • Εφαρμόζεται απλά και οικονομικά. 
  • Δε διαβρώνει το χάλυβα του οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επι- φανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Αριθμός πιστοποιητικού: 2032-CPR-10.11.Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. [email protected]
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.4 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης