Προτεινόμενα

Σφραγιστικό και συγκολλητικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των στόχων μας. Επενδύουμε στην καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και την συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο στελεχώνεται από ανθρώπους με αξίες για την διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας.

Στελέχη  με υψηλή κατάρτιση, εμπειρία, και επαγγελματική γνώση διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα.
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. info@ioannidis.com.gr
facebook-image twitter-image linkedin-image youtube-image rss-image
active³ 5.2 · Powered by RayCom · Όροι χρήσης