Προτεινόμενα

Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος με χημική δράση & ανάπτυξη κρυστάλλων.
ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ ECOTORCH SBS
Υιοί Γ. Ιωαννίδη ΟΕ
Μοναστηρίου 321
Θεσσαλονίκη T.K. 54628
Τ. 2310 708 455
E. info@ioannidis.com.gr